נהגים חסרי ביטוח

מקובל לחשוב שנהג חסר ביטוח אשר נפגע בתאונת דרכים הוא גם חסר זכות תביעה, אלא שזהו אינו המצב בהכרח.

בתחילת שנת 2011, בפסק הדין בעניין אל נסאסרה אמר בית המשפט העליון את דברו בעניין זה וקבע כי נהג חסר ביטוח אשר נפגע בתאונת דרכים אינו כבול לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, אשר מאפשר הגשת תביעה רק כאשר הנהג נפגע כשברשותו פוליסת ביטוח חובה תקפה המבטחת את השימוש ברכב המנועי אשר היה מעורב בתאונה.
 
המשמעות המעשית של קביעת בית המשפט היא שבהיעדר כיסוי ביטוחי לנהג שנפגע בתאונת דרכים, ניתן להגיש תביעה נזיקית. בכך מחריג בית המשפט את כלל ייחוד העילה החל בתאונת דרכים במקרים כגון דא. 
 
לפיכך, נהג שנפגע ברכב אשר אינו מבוטח יכול בהחלט להגיש תביעת נזיקין רגילה בהתאם לפקודת הנזיקין כנגד צד ג’ אשר גרם לתאונה, ולקבל פיצוי כספי, ככל שיצליח להוכיח את תביעתו. זוהי למעשה הדרך היחידה העומדת בפני נפגע במצב כזה להיפרע בגין נזקיו.
האמור אינו חל על נוסעים אשר נפגעו בתאונת דרכים כאשר הנהג המעורב בתאונה נהג ללא ביטוח תקף, משום שלאלה נותן החוק מענה בדמות האפשרות להגיש את תביעתם כנגד “קרנית”- הקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים, שתפקידה בין היתר, לפצות את מי שנפגע בתאונת דרכים כנוסע ברכב שאינו מבוטח.
חשוב להדגיש כי בתביעת נזיקין רגילה, במובחן מתביעה על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, האחריות אינה מוחלטת, ומשכך הפיצוי אינו מובטח.

במסגרת זו, נמדדת מידת אשמתו היחסית של התובע וככל שהתנהלותו גרמה או תרמה לקרות התאונה, מביא בית המשפט בחשבון, בעת חישוב הפיצויים, בין היתר, את אשמו התורם אשר יכול להגיע עד כדי 100% ובמקרים קיצוניים אף לבטל, הלכה למעשה, את הזכות לפיצוי.
מנגד, על מי שתובע בנזיקין לא חלות ההגבלות הקבועות בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים לעניין חישוב הנזק.  לפיכך, אין כל תקרת פיצוי בראש הנזק של כאב וסבל.

בנוסף, הפסדי ההשתכרות מחושבים על בסיס שכר הברוטו של הנפגע, ולא על פי שכר הנטו כפי שנהוג בחישוב הנערך בהתאם לחוק הפיצויים, כך שבאופן אירוני, יכול הפיצוי למי שנפגע בתאונת דרכים כשאין באמתחתו פוליסת ביטוח חובה תקפה, להיות גבוה יותר ממי שנפגע ודאג ערב התאונה לקיומו של ביטוח חובה תקף.
ייאמר עוד כי דרך המלך למי שנפגע בתאונות דרכים היא הגשת תביעה בהתאם לחוק הפיצויים שיתרונו המרכזי הוא הבטחת פיצוי לכל מי שנפגע בתאונת דרכים ועמד בתנאי החוק, ואילו הגשת תביעת נזיקין במקרה זה, היא ברירת מחדל שמוטב להימנע ממנה ולדאוג לקיומו של ביטוח חובה תקף בכל זמן שבו נעשה שימוש ברכב.
דילוג לתוכן