פוליסות ביטוח מוזלות לאופנועים

בשנת 2008, עקב לחצים שהופעלו על ידי רוכבי אופנועים להוזלת מחירי פוליסות ביטוח החובה לאופנועים, נתקבלה הוראת שעה, לפיה, רשאיות חברות הביטוח להציע לרוכבי האופנועים פוליסות ביטוח מוזלות, אשר תכלולנה, במובחן מפוליסות הביטוח “הרגילות”, סעיף השתתפות עצמית בסכום מקסימאלי של עד 25,000 ₪.
כפועל יוצא, משווקות חברות הביטוח פוליסות מוזלות שאינן אלא מלכודת דבש לרוכשים אותן.
 
ההחרגה המופיעה על גוף פוליסה מסוג זה מובלטת  בשחור ובה רשום כך: “השתתפות עצמית בנזק שאינו נזק ממון עד 25,000 ₪ ואובדן השתכרות עד 7 ימי אובדן השתכרות”
 
המדובר בפוליסה שהפרמיה המשולמת עבורה זולה בכ-1,000- 1,500 ₪, ואילו רוכב האופנוע, בבוא היום שבו יזדקק לכיסוי הביטוחי, ימצא עצמו מכוסה רק כאשר נזקיו עולים על סכום ההשתתפות העצמית, אשר עומד במרבית המקרים על הסכום המקסימלי האפשרי על פי חוק, בסך 25,000 ₪.
מניסיוננו, מרבית תאונות האופנוע הן תאונות קלות אשר נגרמות עקב החלקה, ואילו הפיצוי המשולם בגינן אינו גבוה במיוחד ופעמים רבות אינו עולה על  סכום ההשתתפות העצמית, כך שרוכבי אופנועים אשר התפתו לרכוש את הפוליסה המוזלת נותרים ללא כל פיצוי, חרף העובדה שעברו תאונה שבמקרים רבים עשויה להיות טראומטית ולגרור הפסדים כספיים בלתי מבוטלים.
כל זאת במיוחד לאור העובדה שהחוק קובע תקרת פיצויים מקסימאלית בראש הנזק של כאב וסבל למי שאינו סובל מנכות אשר עומדת על סך של כ-18,000 ₪ בקירוב.
אין צורך להדגיש את הסיכון הגלום ברכיבה על אופנוע, וכמעט כל רוכב, מנוסה ככל שיהיה, עובר, אחת למספר שנים תאונה בחומרה כזו או אחרת, כך שהפיתוי לחסוך כמה מאות שקלים עם רכישת פוליסת הביטוח, עלול לעלות ביוקר ולמנוע את הגשמת תכליתו של החוק לפיצוי נפגעי תאונות דרכים שהינו הבטחת פיצוי לכל נפגע בתאונה אשר עומד בתנאי החוק, ללא קשר עם מידת אשמתו לקרות התאונה.
דילוג לתוכן