תשלום תכוף לנפגעי תאונות דרכים

אין זה סוד שמעבר לפגיעה הפיזית הנלווית, תאונת דרכים עשויה במקרים מסויימים להביא לפגיעה בכל אורחות חייו של הנפגע ולשנותם לשלילה  מן הקצה אל הקצה. פעמים רבות, נפגעי תאונות דרכים מוצאים עצמם לאחר התאונה כשהם ללא מקור פרנסה מיידי, ומנגד עליהם לדאוג לעצמם לריפוי ולסיעוד עד להחלמתם.
במיוחד בשל מצבים מעין אלה נקבע בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים הסדר ייחודי שבמסגרתו יכול הנפגע לעתור ולבקש מחברת הביטוח הרלוונטית תשלום כספי שמטרתו להוות מעין עזרה ראשונה על מנת לסייע לנפגע לצלוח את תקופת ההחלמה מבחינה כלכלית וזאת על חשבון הפיצוי שאותו יקבל עם סיומו של ההליך המשפטי, שממנו מקוזזים כל התשלומים התכופים ששולמו עד למועד זה.
מבחינה פרוצדורלית מדובר בהליך פשוט למדי- על התובע להגיש דרישה לחברת הביטוח, וזאת ללא קשר עם קודם לכן הוגשה תבעה לבית המשפט. במידה וחברת הביטוח השיבה בסירוב או שלא השיבה כלל לדרישה, ניתן להגיש בקשה לבית המשפט בתוך 60 יום.
 
יש להדגיש שלמרות פשטותה של הפרוצדורה, המבקש מוכרח לעבור את השלבים הנ”ל בטרם תוגש בקשה לבית המשפט, ובמקרים רבים דוחים בתי המשפט בקשות לתשלום תכוף מסיבות פרוצדורליות בלבד.
 
כאמור, הבקשה לתשלום תכוף מיועדת להיטיב באופן מיידי עם הנפגע ולשמש מעין עזרה ראשונה לצורך כיסוי עלויות המחיה השוטפות של הנפגע ושל בני משפחתו הסמוכים על שולחנו. לפיכך חשוב מאוד לצרף לבקשה זו אסמכתאות על הכנסה קודם לתאונה וכן אסמכתאות על הוצאות מחיה שוטפות, בצירוף כאלה המתייחסות להוצאות שנגרמו עקב התאונה כגון רכישת תרופות או העסקת עוזרת בית.
 
מטרה נוספת של התשלום התכוף היא לספק את צרכי הסיעוד של הנפגע, זאת במיוחד כאשר מדובר בנפגעים שהתאונה גרמה להם לנכות קשה עד כדי חוסר יכולת לבצע פעולות בסיסיות כגון אכילה, לבוש, רחצה וכיו”ב.
חשוב להדגיש שגם בתאונות דרכים קטלניות פתוחה הדרך בפני תלוייו של המנוח שנהרג בתאונת דרכים להגיש בקשה כאמור על מנת לסייע להם להתקיים בתקופת ניהול ההליך המשפטי בעניין התאונה.
 
על פי התקנות הרלוונטיות, תשלום תכוף יכול שיוגש בחלוף שנתיים מיום התאונה. יחד עם זאת, פעמים רבות בית המשפט מקבל בקשות המוגשות גם לאחר חלוף תקופה זו, וזאת כאשר ישנן נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת.
 
חשוב בכל מקרה להתייעץ עם עו”ד המתמצא בדיני נזיקין בטרם מבצעים כל פעולה או התקשרות עם חברת הביטוח הרלוונטית.
דילוג לתוכן