תחומי התמחות

תביעות ביטוח

רבים הם המקרים בהם מבוטח אשר משלם פרמיה לחברת ביטוח במשך שנים, נתקל בסירוב מצד חברת הביטוח שלו להכיר בתביעתו, פעמים רבות ללא כל הצדקה. מצב זה הוא שכיח מאוד ועל פי נתונים של המפקח על הביטוח, כ-30% מתביעות הביטוח נדחות כבר בשלב הראשוני.

ביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי הינו גוף סויציאלי שנועד לתת מענה למגוון רחב של אוכלוסיות חלשות ולמשפחות שנקלעו למצוקה כלכלית. כיום מעוגנות בחוק הביטוח הלאומי תוכניות לביטוח זקנה ושאירים, אמהות, ילדים, נפגעי עבודה, נכות כללית, סיעוד, אבטלה, פשיטת רגל ופירוק תאגיד.

עורכי דין דיני נזיקין בירושלים

תאונות עבודה

תאונת עבודה מוגדרת כאירוע פתאומי ובלתי צפוי אשר אירע תוך כדי ועקב עבודתו של אדם. במקרה שהנפגע הוא עצמאי, מוגדרת תאונת עבודה כאירעה תוך עיסוקו של הנפגע בעבודתו או במשלח ידו.

 

תאונות דרכים

הפגיעה בתאונת דרכים, היא טראומתית לגופו ולנפשו של הנפגע וכרוכה במרבית המקרים גם בפגיעה כלכלית. על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בשנת 2011 לבדה אירעו ברחבי מדינת ישראל 14,127 תאונות דרכים, אשר גרמו ל-27,141 נפגעים בדרגות חומרה שונות.

תאונות ברשות הרבים

תאונות ברשות הרבים הוא מושג כוללני הכולל בחובו מגוון רחב מאוד של מקרים שהמשותף להם הוא נזק לאדם אשר נגרם עקב רשלנות של אדם או גוף ציבורי המתבטאת במעשים או מחדלים כאלה ואחרים. תאונות ברשות הרבים יכולות להתרחש בכל מקום נתון.

נזקי רכוש

תנזקי רכוש עשויים להיווצר בשלל סיטואציות- שריפה, שיטפון, נזילות, ליקויי בניה של קבלן וכיו"ב נזקים הנגרמים על יד צד שלישי, אגב רשלנות או בפרת חובה חקוקה.דיני הנזיקין חלים גם על נזקי רכוש וניתן לקבל פיצוי או שיפוי בשל גרימתם וזאת על ידי הגשת תביעת נזיקין כנגד הגורם המזיק.

דילוג לתוכן